Lagerhallar


Lagerhall 1.


Lagerhall 2.

Teknisk info Lagerhall.Vi säljer och hyr ut fribärande lagerhallar i bredder från 8 meter och upp till 30 meter. Längden kan varieras. Stativet består av ett fackverk som är varmgalvaniserat. Stommen är täckt med en PVC duk. Duken är flamskyddad och typgodkänd.

Lagerhallarna kan förses med olika portalternativ för att passa just ert behov och de kan kompletteras med avfuktningsaggregat och belysning.